Tuesday, May 20, 2014

Fra drøm til virkelighed                             
Kvier  
på strandengens skrænter
hud mod hud i vidtstrakt rum.
Søen 
slumrende, 
mens havet holder siesta.
Mælkebøtterne 
hvidt betragtende græsset 
som gror sig langhåret.

Ovenover dette 
lærkerne 
uanfægtet 
i lyslevende forår, 
drosselkvintet og tankerne 
der glider ind og ud gennem nuet.
En solsort 
på krigssti advarer 
om listende kattepoter 
i hækken.

Alt dette 
omgir mig 
i virkeligheden.
I erkendelsen 
som skærper mig,
gør mig vågen og nænsomt ærbødig:

Fordi jeg endelig forstår.
Kamete
Copyright

No comments:

Post a Comment