Friday, July 29, 2016

BrudEt brud; Et splitsekund; Katastrofen; Forandringen.
Det uventede, som trækker tæppet væk under os - 
som slår vores kendte, veletablerede, elskede 
tilværelse væk under benene på os. Vi ved, det er 
livets vilkår, men håber så inderligt, at vi bliver forskånede...

  
Kviksølvsagtig
bevidsthed 
i tungt fald
lige før anslag

VISHED

Titusinde fragmenter spredes

Intet som før

Falder
Rejser mig
Falder

Intet som før

Tusinde fragmenter 
af tilsmurt lykke i 
malstrøms-tragt
mod et sort hul

Resten ligger forurenet tilbage

Kan aldrig mere slippe sit klister. Intet som før

Men intet skal vel være som før i forandringens tidevand


A break; A split-second; The catastrophe; The change.
The unexpected, which pulls the carpet from under us -
which knocks down our sheltered, beloved existence.
We well know it is the conditions-of-life; but we so wish
ourselves to be spared...


Mercury-like
consience
in free fall
just before impact

KNOWLEDGE

Ten-thousands of fragments scatter

Nothing´s like before

Falling
I´m rising
Falling

Nothing´s like before

A thousand fragments
of defiled happiness in
a maelstrom-funnel
towards a dark hole

The rest just lie there
polluted

Won´t ever get rid of it´s glue. Nothing´s like before

But nothing´s supposed to be like before in times of change  Kamete
CopyrightNo comments:

Post a Comment