Sunday, February 26, 2017

Dybet dybest (5)Find
det stille sted
på bunden af kløften
Læg dig nøgen, ja, uden hud
med den vibrerende sårbarhed flået åben
Smelt det indefrosne hjerte
med det hudløse køds
brændende ild

Vånd dig med nådesløst højt volumen
i dage og nætter, uger eller måneder
Klag til de skrig, du end ikke turde hviske,
de følelser der aldrig fik krop,
billeder der kun lever i nattens drømme,
flagrer og danser i lyset

Lad kløften runge af dit ekko
med en kraft så stor, at skyggerne
og den værkende hud
isner til aske


Kamete
Copyright


The depth deepest
Find the quiet spot on the bottom of the gorge
Lie down naked without skin,
with the vibrating vulnerability ripped open
Melt the stiff-frozen heart with
the burning fire of the skinless flesh
Moan with mercilessly high volume
through days and nights, weeks or months
Wail until screams, you never dared even whisper,
the images that only live in dreams of the night,
feelings that never got a body, flutter and dance in the light 
Let the ravine reverberate your echo with a force so great 
that the shadows and the aching skin chills to ashes


No comments:

Post a Comment